1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, MuaChungSpy đảm bảo quyền lợi của Khách hàng bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn MuaChungSpy Đảm Bảo đã được quy định trong Điều khoản Dịch vụ.

 • Đối với các sản phẩm có thể tải xuống như khóa học, ebook, theme,… sẽ không được hoàn lại tiền vì không thể trả lại sản phẩm.
 • Đối với các sản phẩm là tài khoản cá nhân sẽ được bảo hành 3 tháng kể từ khi sản phẩm được giao cho khách hàng.
 • Đối với gói dùng thử, không có khoản hoàn trả nào vì mục đích của gói này là để bạn trải nghiệm hệ thống của chúng tôi trước khi đăng ký.
 • Đối với gói thanh toán 1 lần thời gian bảo hành là 2 năm kể từ ngày bạn đặt hàng. Trong thời gian 2 năm nếu sản phẩm bị lỗi, bạn có thể đổi sản phẩm khác sau khi khấu trừ thời gian đã sử dụng.
 • Các sản phẩm tính credit hoặc giới hạn chức năng khi sử dụng sẽ không được hoàn lại trừ khi sản phẩm lỗi, không thể sửa. Trong trường hợp lỗi, khoản hoàn lại sẽ được khấu trừ số lượng credit đã sử dụng (nếu bạn đã sử dụng hết credit được cấp, mọi yêu cầu hoàn tiền hay đổi sản phẩm đều không được chấp thuận).

2. Điều kiện trả hàng và hoàn tiền

Khách hàng có thể liên hệ với MuaChungSpy để thỏa thuận về việc Trả hàng và Hoàn tiền trong các trường hợp sau:

 • Khách hàng đã đặt hàng (order) và thanh toán thành công nhưng chưa nhận được sản phẩm (sau 01 tháng kể từ ngày đặt hàng và thanh toán thành công)
 • Sản phẩm đã giao nhưng bị lỗi do kỹ thuật hoặc không phải là sản phẩm mà bạn đặt mua,… Không bao gồm các lỗi xuất phát từ Chủ sản phẩm hay nhà sản xuất.
 • Sản phẩm Khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà MuaChungSpy cung cấp trong mục mô tả sản phẩm

Sau 30 ngày kể từ khi đơn hàng được hoàn thành, sẽ không có bất kỳ khoản hoàn trả nào. Trường hợp sản phẩm bị lỗi:

 • Với sản phẩm tính phí theo thời gian sử dụng: Chúng tôi sẽ cộng thêm thời gian hoặc hỗ trợ bạn đổi sản phẩm khác sau khi trừ đi phần tiền chênh lệch tương ứng với thời gian mà bạn đã sử dụng.
 • Với sản phẩm thanh toán một lần:
  • Không hoàn lại với các sản phẩm có thể tải xuống như khóa học, ebook, theme,…
  • Bảo hành 3 tháng với các sản phẩm là tài khoản cá nhân. Nếu Chủ sản phẩm hay nhà sản xuất ngừng hỗ trợ, bạn có thể đổi sản phẩm khác có cùng mức giá. Hoặc chúng tôi sẽ hoàn lại 50% giá trị của sản phẩm theo hóa đơn tại thời điểm bạn mua hàng. Sau 3 tháng, bạn sẽ không được hưởng chính sách đổi trả hay hoàn tiền.

Với mỗi order/sản phẩm Khách hàng chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền một lần duy nhất. Nếu Khách hàng mua lại một trong các sản phẩm này, Khách hàng sẽ không được hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.

*** CHÚNG TÔI CHỈ HOÀN TIỀN CHO KHÁCH HÀNG KHI YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG THUỘC MỘT TRONG CÁC CÁC TRƯỜNG HỢP TRÊN.