Canva Pro

99,000399,000

Bạn sẽ nhận được: Tài khoản Canva Pro.

Lưu ý:

  • Sản phẩm chỉ có thể gia hạn khi tài khoản không còn là tài khoản Premium.
  • Không thể gia hạn nhiều tháng cùng lúc trên 1 tài khoản, bạn cần dùng hết 1 tháng rồi gia hạn 1 tháng tiếp theo.
  • Thời gian bảo hành: Bảo hành toàn thời gian sử dụng đối với gói 1 tháng và 1 năm
  • Thời gian bảo hành gói thanh toán 1 lần: Bảo hành 2 năm kể từ ngày mua hàng

Trang chủ: https://www.canva.com/pro

Sản phẩm này đã có sẵn tại cửa hàng
Chat Facebook T2 - T6 (8h00 - 17h00)
Chat Zalo T2 - T6 (8h00 - 17h00)
039.506.9446 T2 - T6 (8h00 - 17h00)