Fliki

Bạn sẽ nhận được: Fliki Standard (Tài khoản chia sẻ)

Lưu ý: Không hỗ trợ tính năng Magic create

Mỗi người dùng được tạo:

  • Tối đa 5 video trong 24 giờ
  • Tối đa 10 video trong 7 ngày
  • Tối đa 20 video trong 30 ngày

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Chat Facebook T2 - T6 (8h00 - 17h00)
Chat Zalo T2 - T6 (8h00 - 17h00)
039.506.9446 T2 - T6 (8h00 - 17h00)