Kapwing

49,000600,000

Bạn sẽ nhận được: Kapwing Pro (Tài khoản dùng chung)

Lưu ý: Giới hạn mỗi người dùng:

  • Auto-subtitle videos tối đa 30 phút/Tháng
  • Translate videos tối đa 30 phút/Tháng
  • Chỉnh sửa bằng tính năng AI không được hỗ trợ khi đạt đến giới hạn

Trang chủ: https://www.kapwing.com/

Sản phẩm này đã có sẵn tại cửa hàng
Mã: N/A Danh mục: , , Từ khóa:
Chat Facebook T2 - T6 (8h00 - 17h00)
Chat Zalo T2 - T6 (8h00 - 17h00)
039.506.9446 T2 - T6 (8h00 - 17h00)