KeywordTool.io (Pro+)

Bạn sẽ nhận được: KeywordTool.io Pro Plus (Tài khoản chia sẻ)

Trang chủ: https://keywordtool.io/pro

Lưu ý:

  • Giới hạn cho mỗi lần kiểm tra từ khóa là 5 phút/lần search
  • Đối với gói dùng thử giới hạn 15 phút/lần search

Mỗi người dùng sẽ nhận được:

  • 90 lượt search trong 24 giờ
  • 450 lượt search trong 7 ngày
  • 900 lượt search trong 30 ngày

Không hỗ trợ:

  • API
  • Chức năng Get Search Volume Data (giới hạn sử dụng quá ít)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Chat Facebook T2 - T6 (8h00 - 17h00)
Chat Zalo T2 - T6 (8h00 - 17h00)
039.506.9446 T2 - T6 (8h00 - 17h00)