Quetext Pro

99,000699,000

Bạn sẽ nhận được: Quetext Pro (Dùng chung)

Trang chu: https://www.quetext.com/pricing

Lưu ý: Không hỗ trợ Extension

Mỗi người dùng sẽ nhận được:

  • 8 pages (4000 từ) trong 24 giờ
  • 25 pages (12.000 từ) trong 7 ngày
  • 50 pages (25.000 từ) trong 30 ngày
Chat Facebook T2 - T6 (8h00 - 17h00)
Chat Zalo T2 - T6 (8h00 - 17h00)
039.506.9446 T2 - T6 (8h00 - 17h00)