Midjourney Ai

299,0002,499,000

Bạn sẽ nhận được: Midjourney Standard (Tài khoản chia sẻ)

Cần nâng cấp tài khoản riêng hãy liên hệ với chúng tôi

Lưu ý:

  • Standard plan ($30)
  • Bạn sẽ được sử dụng tài khoản discord dùng chung, mỗi người 1 server để sử dụng
  • Mỗi tài khoản chỉ được phép đăng nhập và sử dụng trên một thiết bị duy nhất
  • Bạn sẽ nhận được 15 giờ dùng nhanh (Dùng chung 3 người)
  • Tạo hình ảnh không giới hạn
  • Khóa học: Làm chủ Midjourney từ a-z, kiếm tiền với Midjourney + Prompts
Chat Facebook T2 - T6 (8h00 - 17h00)
Chat Zalo T2 - T6 (8h00 - 17h00)
039.506.9446 T2 - T6 (8h00 - 17h00)