VEED

99,000799,000

Bạn sẽ nhận được: VEED Pro (Tài khoản được chia sẻ)

Lưu ý:

  • Không hỗ trợ Auto Subtitles
  • Chức năng Text to Speech không hỗ trợ khi hết credit

Trang chủ: https://www.veed.io/

Sản phẩm này đã có sẵn tại cửa hàng
Chat Facebook T2 - T6 (8h00 - 17h00)
Chat Zalo T2 - T6 (8h00 - 17h00)
039.506.9446 T2 - T6 (8h00 - 17h00)